حمله کردن مخاطب نمایش خانواده اکران عمومی

حمله کردن: مخاطب نمایش خانواده اکران عمومی اخبار فرهنگی و هنری

باید در خصوص «رانت» قانون وضع شود / سراج

رییس شرکت بازرسی کل کشور گفت: در خصوص رانت، قانونی نداریم و باید کمک کنیم تا در این زمینه قانون وضع شود.  سراج: باید در خصوص «رانت» ..

ادامه مطلب

بازیگوشی ۳ کودک و سقوط داربست در یک هیات در بندرعباس

بر اثر سانحه سقوط داربست در یک هیات عزاداری در بندرعباس، سه نفر مجروح و روانه بیمارستان شدند. بازیگوشی ۳ کودک و سقوط داربست در یک هیات در بندرعباس ..

ادامه مطلب