حمله کردن مخاطب نمایش خانواده اکران عمومی

حمله کردن: مخاطب نمایش خانواده اکران عمومی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی احمدی نژادی های مجلس می خواهند با طرح پرسش از روحانی، بین مردم جا پیدا کنند

تا نشان سُمِ اسبت گم کنند / ترکمانا نعل را وارونه زن گذشت آن وقت که فقط از روی جای پای اسب و نعل آن مسیر حرکت اسب سوار را تشخیص می دادند. اگر چنین بود، زدن وار

احمدی نژادی های مجلس می خواهند با طرح پرسش از روحانی، بین مردم جا پیدا کنند

احمدی نژادی های مجلس می خواهند با طرح پرسش از روحانی، بین مردم جا پیدا کنند

عبارات مهم : سیاسی

تا نشان سُمِ اسبت گم کنند / ترکمانا نعل را وارونه زن گذشت آن وقت که فقط از روی جای پای اسب و نعل آن مسیر حرکت اسب سوار را تشخیص می دادند. اگر چنین بود، زدن وارونه نعل بر سُم اسب می توانست دنبال کنندگان را فریب دهد. ولی چه می توان گفت که بعضی از نمایندگان یک طیف خاص در اقدامی که پیش از این مسبوق به سابقه نبوده، قصد دارند تا با تکیه زدن بر بعضی از مطالبات عمومی و با استفاده از بُرقعِ خیرخواهی عمومی، در قالب طرح سؤال از مدیر جمهور یک گام به پیش بردارند و دوباره دوران نامیمون اقتصادی و سیاسی سال های 1384 تا 1392 را بازسازی کنند.

احمدی نژادی های مجلس می خواهند با طرح پرسش از روحانی، بین مردم جا پیدا کنند

آنان با زدن نعل وارونه به زیر سم اسبان خود می خواهند پیشرو بودن خود را به نمایش بگذارند، در حالی که پسروی آنها به سوی دوران گذشته روشن تر از هر چیز دیگری هست. همان طور که در سرمقاله دو روز پیش نیز متذکر شدیم، طرح این پرسش ها از آقای مدیر جمهوری از دو حال خارج نیست. یا آنکه نشانه آن به چالش کشیدن قوه مجریه و مدیر آن است یا در پی روشنگری راجع به پرسشها و پرسشها جاری کشور هست، به نحوی که مردم نیز در جریان امور قرار گیرند. باید گفت که در هر دو صورت نتیجه منفی خواهد شد.

به این علت روشن که در شرایط کنونی هر سخنی که از سوی هر دو طرف مطرح گردد که به التهاب فضای سیاسی منجر شود، به طور قطع به نفع کشور و حتی نظام و انقلاب نیست. این سؤال اگر در زمانی طرح می شد که رادیو و تلویزیون تنها رسانه انحصاری کشور بود، شاید می توانست مانع از اثرات تخریبی ادعاهای راست و دروغ شود، ولی اکنون که این رسانه در حضیض خود قرار دارد، چگونه می توان انتظار داشت که سخنان و بیانات دو طرف، چنانچه سازنده باشد بازتاب پیدا کند؟

تا نشان سُمِ اسبت گم کنند / ترکمانا نعل را وارونه زن گذشت آن وقت که فقط از روی جای پای اسب و نعل آن مسیر حرکت اسب سوار را تشخیص می دادند. اگر چنین بود، زدن وار

از سوی دیگر آقای مدیر جمهوری ناچار است که در مواجهه با ادعاها و اتهامات به مسائلی استناد کند که در شرایط معمول و بدون مورد پرسش واقع شدن و به درستی از ذکر آنها اجتناب می کند. ولی بعید است که در جریان سؤال از مدیر جمهوری اودر پاسخ تن به سکوت دهد. هر نوع سکوتی به منزله پذیرش اتهامات و ناتوانی ها است و این قطعاً به نفع مدیریت اجرایی و کل کشور نیست و اگر هم سخن بگوید، باز هم چاره ای جز آنکه شکاف جدیدی در میان اجزای مدیریت کشور ایجاد شود، نیست که این نیز به نفع کشور نخواهد بود.

بنابراین روشن است که طراحان سؤال نیز به وضوح این را می دانند و به تبعات چنین پرسش و پاسخی آگاه هستند. بعد آیا نعل وارونه می زنند و خود را خدمتگزار مردم و صدای مطالبات آنان معرفی می کنند؟ یک پاسخ جهت واکنش‌ها این جماعت وجود دارد و آن این است که گمان می کنند وقت مناسبی پیدا کرده اند تا دوباره به متن جامعه بازگردند. آنان که به علت حمایت از دولت در دوره احمدی نژاد، بشدت به حاشیه رانده شدند و احتمال کمی جهت بازگشت به صحنه آنها داده می شد، اکنون و به صورت اقتضایی و شاید غریزی گمان کرده اند که وقت مناسب جهت بازگشت به صحنه و پوشاندن و محو اشتباهات گذشته فراهم شده است است.

ولی این تحلیل و برداشت، به طور قطع نادرست هست. لیکن بخشی از کسانی که معترض وضع موجود هستند و آماده شنیدن و بازتاب دادن نقاط ضعف و نارسایی های درست و نادرست هستند، اسب خود را جهت سواری دادن به این نمایندگان زین نمی کنند. آنان سال ها است که از این جماعت عبور کرده اند و اگر هم به آنان سواری دهند، به طور قطع نعل خود را وارونه نمی زنند، آنان خیلی خوب می دانند که کجا می روند و دوست هم دارند دیگران بدانند که در حال رفتن به کجا هستند؟

احمدی نژادی های مجلس می خواهند با طرح پرسش از روحانی، بین مردم جا پیدا کنند

نکته دیگری که در سؤال از مدیر جمهوری مستتر هست، نتیجه عملی آن هست. همه می دانیم که در پرسش و پاسخ های این چنینی حدی از اغراق و اتهام های متقابل وجود دارد که به طور قطع منجر به تفاهم و اقناع نمی شود. نه تنها طرفین اقناع نمی شوند، بلکه کدورت و نفرت بیشتری ایجاد و این کدورت به متن جامعه نیز انتقال یافته می گردد، بدون اینکه هیچ مسأله ای حل شود. در واقع همان طور که آقای روحانی نیز در نامه خود نوشته اند، این گونه پرسش و پاسخ ها باید در فضای آرام و نه ملتهب و پرتنش طرح شود. در فضای کنونی، هر نوع پرسشی بیش از آنکه معطوف به برطرف ابهام و آگاهی بخشی باشد، با نشانه تقابل عمل می کند. بهتر است بگوییم که اکنون هیچ پرسشی طرح نمی شود، بلکه همه پرسش ها شلیک می شوند.

کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: سیاسی | بازگشت | احمدی نژاد | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs